Κυριακή, 17 Ιουλίου 2011

ΑΝΤΩΝΥΜΑ-ΣΥΝΩΝΥΜΑ

ΑΝΤΩΝΥΜΑ-ΣΥΝΩΝΥΜΑ
Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι μαθητές-τριες σήμερα δε διαθέτουν λεξιλόγιο.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην τα καταφέρνουν και στις λεξιλογικές ασκήσεις που τους δίνονται στις πανελλήνιες εξετάσεις και ιδιαίτερα στα συνώνυμα και αντώνυμα.
Δυο πίνακες με τα πιο χρηστικά αντώνυμα, από τον Γ. Αθανασίου θα βρείτε στους συνδέσμους.


Για τον πίνακα με τα αντώνυμα πατήστε εδώ
Για τον πίνακα με τα συνώνυμα πατήστε εδώ